Blocking Peptide

AX1255

phospho-c-Abl (Tyr-245)

Blocking Peptide

AX1275

phospho-c-Abl (Tyr-412)

Blocking Peptide

AX1655

Actin (N-terminal region)

Blocking Peptide

AX3855

AIM2 (N-terminal region)

Blocking Peptide

AX5285

Argonaute 2 (a.a. 389-398)

Blocking Peptide

AX3865

Arp2 (C-terminal region)

Blocking Peptide

AX4585

Arp3 (C-terminal region)

Blocking Peptide

AX4325

Arpc1b/p41-Arc (C-terminal region)

Blocking Peptide

AX2045

Atrogin-1

Blocking Peptide

RX2015

B-Raf (N-terminus)

Blocking Peptide

BX1235

Blasticidin S Deaminase

Blocking Peptide

RX2075

C-Raf (C-terminus)

Blocking Peptide

CX1135

Cofilin 1 (N-terminus)

Blocking Peptide

CX2585

Coronin-1B (C-terminus)

Blocking Peptide

CX4195

CREB (a.a. 265-277)

Blocking Peptide

CX3085

CrkL (C-terminus)

Blocking Peptide

CX2165

CRMP2 (C-terminal region)

Blocking Peptide

CX4215

CXCR4 (a.a. 322-329)

Blocking Peptide

DX3025

DISC1 (a.a. 740-753)

Blocking Peptide

DX3675

Draxin (C-terminal region)

Blocking Peptide